Adósságkezelés

A felhasználók díjfizetése
 A távhőszolgáltatás ellenértékét a felhasználó fizetési megállapodásban vagy a tárgyhó utolsó munkanapjáig egyenlítheti ki kamatmentesen.Alaptalan számlareklamáció a fizetési határidőt nem módosítja.
Jogos számlareklamáció esetén a módosított fizetési határidőt a korrekciós számlán kell feltüntetni.
Pénzintézeten keresztül történő számlarendezés esetén a fedezethiány a fizetési határidőt nem módosítja. Fizetési határidőn túl cégünknek ismételt számlarendezés céljából banki lekérést nem áll módunkban alkalmazni.
Abban az esetben, amikor a felhasználó és a pénzintézet közötti megállapodás megszűnéséről a számlázás megkezdéséig (a tárgyhót megelőző hónap utolsó munkanapjáig) az érintett felek egyike sem, vagy késedelmesen értesíti az Ózdi Távhő Kft-t, a számla fizetési határideje nem módosul és a határidőre történő kiegyenlítésről a felhasználónak kell gondoskodnia.
A felhasználó személyében bekövetkező változást a változásban érintett felek a változás időpontjának megjelölésével együttesen kötelesek írásban bejelenteni.
Ennek megtörténtéig a Szolgáltató jogosult a távhőszolgáltatás díját az eredeti (változás előtti) felhasználóval szemben érvényesíteni.
 
Késedelmes fizetés
Amennyiben felhasználó a számla összegét a fizetési megállapodásban rögzített vagy az előzőekben meghatározott határidőig nem fizeti meg, az Ózdi Távhő Kft. levélben szólítja fel a tulajdonost a díj kiegyenlítésére.
A késedelmesen fizetőt (a számlatartozáson kívül) az illeték, a kamat és a felszólítás költsége is terheli.
Amikor a felhasználó vagy a számlavezetéssel megbízott pénzintézet a fizetési határidőig nem fizeti meg a számla összegét, az Ózdi Távhő Kft. jogosult késedelmi kamatot felszámítani. A kamat összegét a késedelmi kamat időtartama alatt érvényes jogszabályi rendelkezések alapján kell kiszámítani.
A kamatfizetési kötelezettség időpontja az előzőekben meghatározott fizetési határidőt követő nap. A kamatfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti.
Késedelmes fizetés esetén a felhasználói befizetésekből először a járulékos költségeket, majd a tőketartozást kell jóváírni, függetlenül a kötelezett ettől eltérő rendelkezésétől. Amennyiben a felhasználó a távhőellátás díját a felszólítás ellenére sem fizeti meg, az Ózdi Távhő Kft. a jogszabályi előírások szerint korlátozhatja, illetve szüneteltetheti a szolgáltatást és a jogi úton történő behajtásra az intézkedéseket megteheti.
 
A fizetési hátralékok behajtása
A behajtási folyamat elemei:
•    a felhasználási hely tulajdonosának értesítése,
•    a közös képviselő tájékoztatása,
•    a felhasználókkal való személyes kapcsolatfelvétel, a hátralék rendezésére vonatkozó fizetési megállapodások megkötése,
•    részösszegű kifizetések elfogadása,
•    részletfizetési lehetőség biztosítása egyedi elbírálás alapján,
•    fizetési meghagyás kibocsátásának kezdeményezése,
•    végrehajtási eljárás megindítása (mely során a végrehajtó jelzálogjogot jegyeztet be ingó-, ingatlan-, gépjármű- ingatlan lefoglalására).
A hátralék jogi eszközökkel történő behajtásának kezdeményezése előtt figyelembe kell venni:
•    az adott időszakra nyilvántartott követelést,
•    a felhasználó fizetési készségét,
•    a behajtás költségeit,
•    a felhasználó által felajánlott biztosítékokat.
A késedelmesen fizető felhasználónak kell megfizetnie a behajtási eljárás során felmerülő költségeket is.
 
Ügyfélszolgálatunkon - egyéni elbírálás alapján - lehetőség van a tartozás részletekben történő kiegyenlítésére, részletfizetési megállapodás kötésére
Keresés

  

Our website is protected by DMC Firewall!